Naslovna | Proizvodi | Vesti | Polovna oprema | Kontakt
Oprema za živinarstvo
- Kavezna oprema
- Podni sistem
- Roditeljske farme
- Transport hrane i silosi
- Klasirke za jaja
- Inkubatori
- Obeležavanje jaja
 
Oprema za svinjarstvo
- Sistem hranjenja
- Sistem smeštaja
- Transport hrane i silosi
 
Ventilacija
- Klimatizacija i ventilacija
- Ventilacioni kanali i izolacija
 
Ostalo
- Projektovanje poljoprivrednih objekata


  Transport hrane i silosi:

TRANSPORT HRANE
Fleksibilni spiralni konvejer dizajniran za transport sipkave i granulirane stočne hrane sa kapacitetima od 400 do 4200kg na sat. Transport hrane iz silosa ili iz koša u predprostoru farme.

više detalja

SKALE HRANJENJA
Digitalni uredjaj za merenje hrane i doziranje. Merenje se vrši tenziometrom ispod silosa i omogućava precizno doziranje hrane tamo gde to potrebno.

više detalja

SILOSI
Plastični silosi su dizajnirani za skladištenje stočne hrane i drugih sirovina. Prave se u kapacitetima od 7 do 32m3. Sa strane silosa postoji deo za osmatranje količine sirovine ili hrane u silosu.

više detalja

Centrokoka-MBD d.o.o.
Cane Babović 11, 12000 Požarevac